หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nsn2

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.นครสวรรค์ เขต 2

 

013 หุ่นยนต์

1.  243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 2.  247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
3.  250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 4. 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

 

ผู้รับผิดเชอบ นายละมูล หมีอิ่ม 0872036575 admin นายกมล หมีอิ่ม 0925195177 นางเสาวนีย์ ยี่สุ่น 0812819226
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]