ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ สพป. พะเยา เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป. พะเยา เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านปงใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 7  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. พะเยา เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม สพป. พะเยา เขต 2 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. พะเยา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน