ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเลี้ยว สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. พะเยา เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านควรดง สพป. พะเยา เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สพป. พะเยา เขต 2 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. พะเยา เขต 2 74 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สพป. พะเยา เขต 2 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. พะเยา เขต 2 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านท่าม่าน สพป. พะเยา เขต 2 67 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน