ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ สพป. พะเยา เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปงใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน