ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม สพป. พะเยา เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ สพป. พะเยา เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสา สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย สพป. พะเยา เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สพป. พะเยา เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านร่องส้าน สพป. พะเยา เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนชัยชุมภู สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านควรดง สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. พะเยา เขต 2 82 ทอง 13  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว สพป. พะเยา เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน